Oferujemy: Profesjonalne zabezpieczenie medyczne Twojego wydarzenia! Rzetelnie przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy dla Twoich pracowników! Sprzęt medyczny i defibrylatory AED!

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Zabezpieczenia medyczne imprez masowych

Usługi medyczne