Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

przez maciej

W polskim prawie możemy znaleźć kilka aspektów prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Część z nich nakłada na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy, inne zapewniają nam, jako osobom udzielającym pierwszej pomocy, ochronę prawną, kolejne natomiast wskazują na konsekwencje, które nam grożą w wypadku nieudzielenia pierwszej pomocy. Zdefiniujmy więc pojęcie „Pierwsza Pomoc”, a także rodzaje pomocy. Pierwszą…