Zarys dziejów Ratownictwa Medycznego od 1891 roku

przez maciej

Pierwsze wzmianki na temat udzielania pierwszej pomocy można znaleźć w pismach przedstawicieli medycyny starożytnej m.in. Hipokratesa czy Pliniusza a także w Starym Testamencie (np. w III Księdze Królewskiej, gdzie znajduje się opis ratowania dziecka przez proroka Eliasza, przez co wiele lat metodę sztucznego oddychania „usta-usta” nazywano sposobem Eliasza).